Jak opravit systém Windows XP z jednotky USB

Jak opravit systém Windows XP z jednotky USB.

Krok 1

Vložte zaváděcí disk a jednotku USB se systémem Windows XP do počítače.

Krok 2

Restartujte počítač. Po zobrazení výzvy k zavádění do systému DOS stiskněte libovolné tlačítko.

Krok 3

Zadejte "x: cd i386" a stiskněte "Enter" a nahradit "x" písmenem jednotky USB.

Krok 4

Zadejte "winnt" a stiskněte "Enter" pro spuštění instalace systému Windows XP ze souborů na jednotce USB.

Krok 5

Zadejte "x: \ i386" a stiskněte "Enter" a nahradit "x" písmenem jednotky USB.

Krok 6

Na uvítací obrazovce systému Windows stiskněte tlačítko "Enter" a v licenční smlouvě "F8". Vyberte jednotku obsahující systém Windows XP a stisknutím klávesy "R" opravte systém.