Jak vyřešit problém černé obrazovky v zařízení Dell Inspiron 6000

Přečtěte si svůj problém společnosti Dell a vyřešte jej.

Krok 1

Upravuje jas obrazovky notebooku. Stisknutím a podržením tlačítka "Fn" současně stisknutím tlačítka "šipka nahoru" zvýšíte jas a "šipka dolů" jej snížíte. Pokud obrazovka zůstane prázdná, připojte k notebooku externí monitor.

Krok 2

Připojte počítač k externímu monitoru pomocí kabelu VGA, DVI nebo portu displeje. Stiskněte současně tlačítka "Fn" a "F8" pro přepnutí na externí displej. Pokud je tento přístroj prázdný, zkontrolujte připojovací kabely, baterii a napájení.

Krok 3

Připojte síťový adaptér k počítači a do elektrické zásuvky. Zkontrolujte snímek jinou položkou, abyste se ujistili, že funguje správně. Zkontrolujte adaptér. Pokud máte světlo, ujistěte se, že je zapnuté. Bude možná nutné opravit baterii nebo síťový adaptér, pokud se počítač nenabíjí nebo nezapne.

Krok 4

Stáhněte si ovladač grafické karty z webových stránek společnosti Dell, pokud se obraz objeví na externím monitoru, ale ne na počítači. Postupujte podle pokynů na webu nebo nainstalujte ovladač a restartujte notebook. Přepněte na původní obrazovku počítače a zjistěte, zda byl problém vyřešen.