Jak obnovit hladiny inkoustu na tiskárně Epson

Doplňte kazety pro tiskárny Epson a znovu inicializujte.

Krok 1

Chcete-li resetovat číslo modelu Epson nebo univerzální zařízení, které pracuje s modelem kazety v obchodě s počítačem, zakoupit zařízení pro resetování čipů.

Krok 2

Umístěte zařízení pro resetování čipů na stůl s plochou stranou dolů a oblastmi se vřetenou stranou nahoru a ručně.

Krok 3

Zarovnejte kazetu Epson, kterou chcete resetovat, se zubovitou oblastí na zařízení pro resetování čipů. Zasuňte kazetu do zařízení tak, aby kovové jazýčky na straně kazety byly zarovnány s jazýčky zařízení. Červené světlo na boční straně zařízení se po zapnutí kontaktu zapne.

Krok 4

Uchovávejte kazetu v zařízení, dokud se nerozsvítí zelené světlo. Vyjměte kazetu ze zařízení. Nyní je resetován a připraven k tomu, abyste jej vrátili zpět do tiskárny a používali jej.