Jak obnovit funkční klávesy na notebooku Asus

Obnovte funkční klíč na notebooku Asus

Krok 1

Použijte funkční klávesu (Fn) umístěnou v pravém dolním rohu klávesnice v kombinaci s některými klávesami F umístěnými v horní části. Pokud nepracuje žádná nebo jen některá kombinace příkazových kláves, je problém s ovladači ATK. Aktualizace těchto ovladačů může problém vyřešit.

Krok 2

Přejděte do prohlížeče na stránku podpory společnosti Asus, což je odkaz v části Odkazy. Tato webová stránka poskytuje potřebné nástroje k provádění aktualizace ovladače.

Krok 3

Vyberte příslušné produkty ve třech rozbalovacích nabídkách v pravém horním rohu stránky podpory. V prvním poli vyberte "notebook" (přenosný), ve druhém vyberte řadu používaného notebooku a ve třetí vyberte model. Po provedení všech tří výběrů klikněte na vyhledávací pole umístěné pod těmito výběry produktu.

Krok 4

Jakmile se objeví vyskakovací okno, vyberte váš operační systém. Když jste to udělali, stiskněte vyhledávání. Zobrazí se seznam typů souborů s odpovídající volbou aktualizací ovladačů.

Krok 5

Klepněte na pole "+" vedle každého typu souboru ATX. Tím vytvoříte seznam všech vhodných typů ovladačů přidružených k této konkrétní funkci. Najděte ovladač s popisem "ATK Hotkey Utility" (Quick Access Tool ATX) a klikněte na "Global (DLM)". Tím se otevře další vyskakovací okno a začne stahovat ovladač.

Krok 6

Jakmile dokončíte stahování vybraného ovladače zařízení, zobrazí se zpráva, která spustí aplikaci v místní nabídce správce stahování. Zvolte "Spustit" pro rozbalení souborů zip pomocí programu Winrar. Zapište složku, do které bude uložen instalační program vybalého ovladače.

Krok 7

Najděte instalační soubor, který jste právě rozbalili, a poklepejte na něj a aktivujte jej. Tím zahájíte instalaci ovladače, který jste stáhli, a obnovte funkci kláves Fn. Při spuštění instalace postupujte podle pokynů.

Krok 8

Jakmile je instalace dokončena, bude vás požádat o restartování systému tak, aby se všechny změny a aktualizace ovladačů projevily. Zavřete všechny programy a proveďte tento poslední krok k dokončení instalace ovladače. Funkční klávesa klávesnice Asus by měla být obnovena na požadované použití.