Jak zjistit, jaký typ paměti RAM máte

Mac OS X

Zapněte počítač a počkejte na úplné načtení OS X.

Klikněte na logo Apple v levém horním rohu obrazovky. Klikněte na "O tomto počítači Mac".

Vyhledejte pole paměti. Mějte na paměti částku, kterou máte a jaký typ je.

PC

Zapněte počítač. Jedna z prvních obrazovek vám řekne, že pro zadání konfigurace musíte stisknout určitou klávesu, obvykle je to "Smazat".

Stisknutím tlačítka rychle vstoupíte do konfigurace. Pokud to neuděláte včas, budete muset počkat na načtení operačního systému, restartovat počítač a zkusit znovu.

Na obrazovce instalace by mělo být pole označující typ a množství nainstalované paměti. Po získání informací stiskněte klávesu "Esc" nebo potřebný klíč pro ukončení instalace.

Kontrola online

Zapněte počítač a otevřete internetový prohlížeč. Přejděte na jeden z nástrojů online pro diagnostiku paměti (viz "Zdroje").

Zadejte potřebné informace o vašem počítači. Obecně se jedná o výrobce vašeho počítače, modelu a produktové řady.

Klikněte na tlačítko "Enter" nebo na tlačítko s podobným názvem. Následující obrazovka vám řekne, jaká paměť funguje s počítačem. Některé online testy také nabízejí místa k nákupu paměti.