Řešení potíží s připojením Wi-Fi na tiskárně HP

Pokud máte potíže s bezdrátovým připojením tiskárny, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1

Odpojte počítač od jakékoli VPN (virtuální privátní síť), která se může používat v pracovním prostředí předtím, než přistupujete k tiskárně.

Krok 2

Zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení počítače povoleno, chcete-li pro připojení k tiskárně používat připojení Wi-Fi. V případě laptopu je často hardware switch. Jedná se o stejný přepínač, který slouží k vypnutí rádia během letu. Zapněte jej a nechte minutu, než notebook zjistí síť.

Krok 3

Přemístěte tiskárnu HP blíže k routeru, pokud se nepřipojí. V rozsahu Wi-Fi existuje limit; betonové stěny a jiné rádiové signály mohou způsobovat rušení. Zkuste odpojit staré přenosné telefony; tyto jsou na stejné frekvenci 2, 4 GHz.

Krok 4

Zkontrolujte, zda je router zapnutý, pokud problémy přetrvávají. Tiskárna bude pokračovat v hledání, dokud nenajde směrovač. Vyhledejte nalezené názvy sítí na obrazovce HP.

Krok 5

Zvolte možnost "Povolit bezdrátové připojení" na tiskárně HP, pokud je indikátor bezdrátového rádia v nabídce "Nastavení bezdrátového připojení" na obrazovce vypnut. Pokud budete mít i nadále problémy, vyberte volbou "Aktivovat bezdrátové připojení" tiskárnu HP, že bude muset hledat signál Wi-Fi.