Řešení potíží s kontinuálním systémem inkoustu

Krok 1

Odstraňte vzduch uvnitř kazet v systému, pokud jsou na výtiscích vidět bílé čáry nebo pruhy. Použijte stříkačku pro nasávání vzduchu do spodní části kontinuální inkoustové nádrže. Pokud je inkoust nasáván do injekční stříkačky, vložte ji zpět do horní části zásobníku inkoustu a postupujte velmi pomalu, aby nedošlo ke vzniku vzduchových bublin. Zkuste vytisknout dokument.

Krok 2

Nastavte trubici, která spojuje nepřetržitou inkoustovou kazetu uvnitř tiskárny s inkoustovými nádržemi mimo tiskárnu, pokud trubka uvízla v tiskárně. Ujistěte se, že trubka není příliš dlouhá nebo příliš krátká, aby nedošlo k zachycení trubek při pokusu o tisk dokumentu.

Krok 3

Odstraňte horní kryt zásobníku inkoustu, aby se v zásobnících nevyskytly vzduchové bubliny nebo pěna, pokud tiskárna netiskne. Nechte zásobník inkoustu otevřený po dobu dvou hodin, abyste zcela odstranili vzduchové bubliny. Zkuste vytisknout dokument.

Krok 4

Pokud je tiskárna bez inkoustu, pomalu přidávejte inkoust do kazety. Inkoust pomalu pomáhá zabránit vnikání vzduchu do systému. Vždy používejte stříkačku, abyste odstranili vzduch, který vstupuje do systému nepřetržitého inkoustu.