Jak přenést hudbu do telefonu Android

Hudbu můžete přenést do telefonu Android.

Krok 1

Vložte telefon Android jako externí USB disk. Připojte jej k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Na liště nabídek se zobrazí ikona USB. Přetáhněte tuto lištu a odkryjte dialogové okno "USB Connected". Klepněte na dialog. Zobrazí se nabídka. Vyberte "Připojit".

Krok 2

Otevřete jednotku USB tím, že přejdete do složky "Tento počítač" a "Vyměnitelná jednotka" (v systému Windows) nebo dvojklikem na ikonu jednotky na ploše (na počítači Macintosh).

Krok 3

Otevřete složku obsahující hudbu. Jedná se často o složku iTunes nebo o hudební volání umístěné na pevném disku. Vyberte a přetáhněte celou hudbu z počítače na vyměnitelný disk (Android). Možná byste měli počkat několik minut, zatímco počítač kopíruje hudbu do telefonu.

Krok 4

Odpojte systém Android tím, že přetáhnete ikonu jednotky do koše (na počítači Mac) nebo pomocí softwaru Bezpečné odstraňování hardwaru v systému Windows. Klepněte a přetáhněte horní lištu v systému Android, zvolte "Vypnout USB úložiště" a potom "Vypnout".

Krok 5

Odpojte kabel USB.