Jak používat zvukové sběrnice v Pro Tools

Vytvořte pomocnou stopu v nástroji Pro Tools výběrem položky "Nová skladba" v nabídce Soubor. V Pro Tools je pomocná stopa uvedena jako "aux track".

Umístěte efekt kliknutím na sekci vkládání pomocné stopy. Vložte reverb do stopy. Pokud nemáte zásuvný modul plug-in nebo reverb plug-in své vlastní, nebojte se. Pro Tools pochází z továrny s slušným reverbem.

Nastavte vstup pomocné stopy na jednu z autobusů Pro Tools. Klepněte na položku pomocné stopy a vyberte "Sběrnice 1-2".

Zvedněte posuvník hlasitosti pomocné stopy. Pokuste se zvýšit hlasitost stopy na 0 dB jako výchozí úroveň.

Zvolte některou z nástrojových stop v relaci pro odeslání na pomocnou stopu. Klikněte na tlačítko Odeslat pro nástrojovou stopu. Ujistěte se, že jste odeslali tuto stopu na stejnou sběrnici nebo autobusy pomocné stopy. V tomto příkladu nastavte možnost Odeslat do "Bus 1-2", stejné autobusy, které jsme zvolili pro pomocnou stopu v kroku 3.

Zvyšte pomocnou úroveň vysílání na stopě nástroje. Čím vyšší je úroveň, tím větší efekt budete mít na stopu. Přehrávejte skladbu, abyste slyšili efekt. To je všechno. Nyní víte, jak používat autobusy v relacích Pro Tools!