Jak používat přepínače v aplikaci Excel

Pomocí volitelných tlačítek v aplikaci Excel 2003

Otevřete tabulku, na kterou chcete přidat tlačítka možností. Přejděte do nabídky "Zobrazit", umístěte kurzor nad panel nástrojů a vyberte "Ovládací panely". Panel nástrojů se zobrazí jako plovoucí panel nástrojů.

Klepněte na ovládací tlačítko volby v "Tabulce ovládacích prvků". Pokud si nejste jisti, jaký je ovládací prvek, umístěte kurzor myši na každé tlačítko v ovládacím panelu a klikněte na tlačítko "Option Button".

Klikněte na tabulku, do které chcete umístit první volitelnou klávesu, a přetáhněte ji tak, aby se "roztahovala" na požadovanou velikost.

Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu a poté klikněte na "Upravit". Odstraňte text "Tlačítko možností" (přepínač) a zadejte text, který chcete zobrazit na prvním přepínači. Klepnutím mimo pole dokončete úpravu a použijte text.

Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu a vyberte "Zobrazit kód" a přidejte makro. Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu a vyberte "Vlastnosti" pro změnu některých dalších vlastností. Klepnutím na tlačítko "Ukončit režim úprav" v ovládacím panelu opustíte návrhový režim a aktivujete tlačítko volby.

Použití volitelných tlačítek v aplikaci Excel 2007

Přejděte na kartu "Programmer". Klikněte na tlačítko "Office" a potom na "Možnosti aplikace Excel". Zaškrtněte políčko "Zobrazit kartu Plánovač na pásu" v části "Hlavní možnosti práce s aplikací Excel" a klikněte na tlačítko "OK".

Přejděte na záložku "Developer" a klikněte na "Insert" ve skupině "Controls". Klikněte na "Tlačítko možností" v části "Ovládací prvky ActiveX".

Klikněte na tabulku aplikace Excel a myší přetáhněte tlačítko na stránce.

Klikněte na "Režim návrhu" ve skupině "Ovládací prvky" na kartě "Vývojář". Klikněte pravým tlačítkem myši na volbu, umístěte kurzor myši na tlačítko "Object Option Button" a klikněte na "Edit". Odstraňte text "Tlačítko možností" a na přepínač napište text, který chcete zobrazit. Klepnutím mimo pole dokončete úpravu a použijte text.

Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu a vyberte "Zobrazit kód" a přidejte makro. Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu a vyberte "Vlastnosti" a změňte jinou vlastnost. Klepnutím na tlačítko "Ukončit režim úprav" v ovládacím panelu opustíte návrhový režim a aktivujete tlačítko volby.