Jak používat satelitní parabolu pro internet

Získejte vysokorychlostní internet se satelitní anténou.

Krok 1

Zavolejte družicovému poskytovateli internetu, jako jsou HughesNet, WildBlue, DirecTV a Dish Network. Posledních dvou společností je známo, že nabízejí satelitní TV, ale také poskytují satelitní telefonní domovní telefon a internetové služby.

Krok 2

Informujte zástupce zákaznického servisu, že chcete najmout satelitní internetovou službu. Po projednání cenových možností bude instalátor zaslán do vašeho domova, aby připojil satelit i modem.

Krok 3

Připojte modem k satelitnímu kabelu (přicházejícímu ze zdi), pokud to instalátor neudělal. Tento kabel se připojuje k zadní straně modemu na místě koaxiálního vstupu.

Krok 4

Připojte malý konec napájecího kabelu modemu k napájecímu vstupu na zadní straně modemu. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do standardní zásuvky. Modem stále nezapínejte.

Krok 5

Připojte kabel Ethernet ze zadní části modemu k počítači. Zapněte modem a počkejte několik sekund. Nyní byste měli být připojeni k internetu prostřednictvím své satelitní antény.