Jak vytvořit zálohu systému BIOS na jednotce USB flash

Kopie systému BIOS vám poskytne bezpečnost v případě nehod s počítačem.

Pokyny

Krok 1

Stáhněte program CMOS. Jedná se o bezplatný a jednoduchý nástroj, který vám pomůže vytvořit zálohu. Po stažení programu jej extrahujte na plochu, abyste měli snadný přístup.

Krok 2

Do disketové mechaniky vložte disketu o délce 3 1/2. Používejte disketu, která je volná nebo obsahuje soubory, které nejsou důležité, protože disk bude odstraněn během počátečního procesu.

Krok 3

Otevřete soubor "CMOSviewer.exe" a spusťte program. Měli byste vidět tabulku od "0" do "F" a od "0000" do "0070". V liště nabídek přejděte na "Soubor" a vyberte možnost "Generovat nouzové zálohování" a jako cílovou položku vyberte disketu. Program okamžitě vymaže soubory z diskety a nahradí je zálohováním systému BIOS.

Krok 4

Vložte jednotku USB Flash do počítače. Přejděte do počítače MY PC z pracovní plochy a zadejte disk "A". Vyberte soubor BIOS a stiskněte "Ctrl + C" pro jeho zkopírování. Dvakrát klikněte na disk USB a stiskem "Ctrl + V" vložte soubor BIOS do paměti USB.