Jak demagnetizovat katodovou trubičku (CRT) televizoru

Zlepšete kvalitu obrazu.

Použijte "cyklus napájení" (konstantní zapnutí a vypnutí)

Krok 1

Zapněte televizor po dobu jedné minuty.

Krok 2

Televizor vypněte nejméně po dobu 20 minut.

Krok 3

Znovu jej zapněte po dobu jedné minuty.

Krok 4

Opakujte kroky 1 až 3 několikrát, abyste se pokusili dostat interní degausser TV vyřešit problém.

Ruční demagnetizace

Krok 1

Ručně demagnetizuje televizor TRC s komerčním degausserem, malým magnetem nebo "bulker" nebo páskovou gumou (což je elektromagnet).

Krok 2

Pokud používáte komerční degausser, zapněte jej a vezměte jej pár centimetrů od středu obličeje televizoru. Používáte-li některou z dalších možností, začněte také ve středu obrazovky.

Krok 3

Přesuňte demagnetizér nebo magnet pomalu a ve stoupajících se kružnicích, dokud nedosáhnete obvodu televizoru. Chcete-li se dostat ze středu k okraji obrazovky, mělo by vás dostat kolem pět stále větších kruhů.

Krok 4

Vraťte se zpátky, pomalu do středu televizoru, když je magnet plochý proti obrazovce.

Krok 5

Pomalu vraťte se ven z televizoru a odnášejte demagnetizér nebo magnet vzdálený nejméně 1, 5 metru od televizoru.