Jaký je rozdíl mezi SSL a TLS?

Protokoly SSL a TLS činí internetové přenosy bezpečnější.

Funkce

Jak SSL, tak TLS umožňují webovým serverům a klientům, jako jsou prohlížeče, bezpečně sdílet informace šifrováním dat tak, aby byly po potvrzení totožnosti serveru soukromé. Vzhledem k tomu, že TLS je otevřeným standardem, pravděpodobně bude v budoucnosti pravděpodobně širší, protože lidé mohou podle LuxSci přizpůsobit své specifické potřeby.

Charakteristiky

Protokoly SSL a TLS používají autentizační, šifrovací a handshake postupy (protokol dohody) pro přenos dat bezpečně přes internet. Připojení prostřednictvím zabezpečovacích funkcí protokolu SSL aktivují funkce zabezpečení, které vyžadují zabezpečení konkrétního portu. Naproti tomu spojení přes TLS mohou být nejistá nebo bezpečná a oba se mohou vyskytovat v identických přístavech.

Úvahy

Zatímco SSL a TLS poskytují podobné funkce, nejsou vzájemně zaměnitelné. Protokol TLS je však kompatibilní s protokolem SSL, což znamená, že pracuje s připojeními klient-server, které vyžadují protokol SSL. Služba SSL však nefunguje s připojeními klient-server, které vyžadují protokol TLS.