Jaká je plná funkce ERP a CRM?

ERP a CRM jsou programy, které se značně opírají o softwarové aplikace.

Základní pojmy ERP

ERP je podnikový program založený na softwaru, který usnadňuje sběr a analýzu dat pro efektivní a efektivní správu zdrojů. Hlavními funkcemi ERP jsou: "plánování produktu, nákup dílů, zásoby, interakce s dodavateli, poskytování služeb zákazníkům a sledování objednávek", říká Tech Target.

Základy CRM

CRM je program obchodní strategie vyvinutý kolem cíle budování a budování vztahů s nejdůležitějšími skupinami zákazníků. Je také navržen na základě technologické infrastruktury a zahrnuje shromažďování a analýzu dat zákazníků za účelem poskytnutí personalizovanějšího marketingu a lepšího zážitku zákazníků.

Integrace ERP a CRM

ERP je často přímo integrován do CRM, protože má podobnost s ohledem na shromažďování a analýzu dat. Softwarové aplikace mohou pokrývat potřeby obou programů. ERP používá data pro zlepšení a optimalizaci provozní efektivity, zatímco CRM se zaměřuje na zvyšování výnosů.