Kde je resetovací tlačítko na GPS TomTom?

Je váš GPS TomTom nefunguje správně? Zkuste reset.

Příprava na resetování zařízení TomTom

Než resetujete svůj TomTom GPS, zkontrolujte, zda baterie pracuje správně nabíjením minimálně 2 hodiny. Pokud se kontrolka nabíjení během nabíjení zařízení nezapne, musíte přístroj vrátit výrobci k prohlídce.

Modely s vyhrazeným resetovacím tlačítkem

Stiskněte tlačítko "Reset" (reset), které je součástí pouze modelů Eclipse a Start, umístěných v pravém dolním rohu počítače. Budete muset použít napnutou kancelářskou sponku (nebo podobný předmět) a budete muset stisknout tlačítko a udržet tlak na 15 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Modely bez vyhrazeného tlačítka pro resetování

Pokud nemůžete nalézt tlačítko, které říká "Reset", modely GO, Rider Pro a VIA 110/120/125, stiskněte a podržte tlačítko "On / Off" na dobu nejvýše 15 sekund dokud se přístroj nevypne.