Co je Wi-Fi Protected Setup na routeru Netgear?

Wi-Fi Protected Setup je jednoduchý způsob, jak zajistit zabezpečení domácí bezdrátové sítě.

Tři možnosti

Wi-Fi Alliance vytvořila konfiguraci WPS pro typické uživatele sítě, kteří mají málo znalostí o konfiguraci sítě. Proto vytvořili tři jednoduché způsoby aktivace zabezpečeného připojení. Nejjednodušší možností je stisknout speciální tlačítka WPS na obou síťových zařízeních. Poté si uživatel může na své klávesnici napsat jednoduchý pinový kód pro vytvoření spojení. Konečně dvě zařízení, která jsou velmi blízko sebe (méně než 10 cm), a to jak s možností WPS, mohou být automaticky konfigurována navzájem.

Možnost Netgear

Nové směrovače Netgear se dodávají s tlačítkem WPS. Uživatelé jednoduše stisknou tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači Netgear a potom tlačítko WPS na modemu vybaveného WPS, aby proces dokončili.

Omezení

Konfigurace WPS je určena pro konfiguraci malé kanceláře nebo domácí kanceláře (SOHO pro její zkratku v angličtině). Nebyla určena pro použití v rozsáhlých "podnikových" sítích, kde existují speciální dedikované servery pro kontrolu přístupu k síti a pro zabezpečení bezpečnosti.