Co je detektorem křížení nulou?

Detektory nulového přechodu jsou nezbytné při přenosu digitálních dat střídavým proudem.

Fakta

Ve vlnovém grafu je překročení nulou přímka, která rozděluje vlnu. V elektronice označuje překročení nuly, kde se funkce vlny změní z pozitivního na negativní nebo naopak. Například v přepínači osvětlení osvětlení umožňuje detektor nulového přechodu nastavit úroveň výkonu v elektrickém proudu, protože tyto body nemají napětí. Přerušení proudu v jakémkoli jiném místě elektrického obvodu vytváří potenciálně škodlivý špičkový výkon.

Funkce

Detektory nulového přechodu jsou nezbytné pro přenos digitálních signálů prostřednictvím obvodů střídavého proudu, jako jsou modemy nebo jiná digitální zařízení. Absence této komponenty vysvětluje, proč digitálně řízený zvuk vytváří šum, když uživatel nahrát hlasitost velmi rychle. Když se zisk zvýší pouze na nulových bodech, neexistuje žádný vstupní nebo signální šum.

Komparátory

Detektory s nulovým přechodem obvykle pracují ve spojení s komparátory, což jsou elektrické přístroje, které porovnávají sílu signálu (napětí nebo proud) a mění výstup na základě nejsilnějšího signálu. Zatímco analogové operační komparátorové zesilovače jsou široce používány, speciální napěťové komparátorové čipy fungují nejlépe pro digitální zařízení.