Co je to magnetické paměťové zařízení?

Co je to magnetické paměťové zařízení?

Základy magnetického ukládání

Magnetické paměťové zařízení pracuje na hlavním magnetickém zatížení. Základním předpokladem je magnetizovatelné médium, jako je kovový kabel, magnetizované elektrickým magnetem. Pak můžete "číst" magneticky a nahrané "data" se přehrají.

Záznam zvuku

Magnetické ukládání bylo nejprve použito pro záznam zvuku a je obecně známé jako magnetické nahrávání. Základní princip je stejný. Moderní záznam zvuku obvykle používá magnetické paměťové zařízení.

Digitální nahrávání

Digitální paměťové zařízení zaznamenává (ukládá data) v stupňovitém vzoru. Důvodem je to, že digitální signál je složen pouze ze dvou hlavních stavů. Tok digitálních dat je podobný binárnímu signálu, který obsahuje sekvenci jednotek a nul (1 a 0), takže jsou nutné pouze dva magnetické stavy.

Magnetické paměťové zařízení

Magnetické paměťové zařízení je zařízení, které používá magnetickou hlavu pro čtení a zápis dat do a z magnetizovatelného média. Médium může být stejně zásadité jako plastová páska potažená jemnými kovovými částicemi, jako jsou ty, které se nacházejí v zařízeních pro záznam a záznam zvuku.

Druhy magnetického úložiště

Existuje mnoho typů magnetických paměťových zařízení. Audio páska je jedním z prvních příkladů magnetického záznamu, který se později stal používán pro výpočetní ukládání. Pevný disk počítače je modernějším příkladem ukládání magnetických dat. Disketová mechanika je dalším příkladem.