Odstraňování plazmové televize Pioneer

Naučte se řešit problémy vašeho televizoru Pioneer.

Televizor se nezapne

Pokud se váš televizor nepodaří náhle zapnout nebo vypnout, zkuste použít následující tipy. Nejprve zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně a pevně zapojen. Zkuste zapojit jiné zařízení do stejné zásuvky, abyste se ujistili, že funguje správně. Pokud se dálkový ovladač nezapne, zkuste vyměnit baterie. Také zkuste jej zapnout ze stejného zařízení namísto použití ovládacího prvku, abyste ověřili, že problém je ovládání a nikoli televize.

Televize najednou zhasne

Nejprve se ujistěte, že časovač spánku na televizoru nebyl náhodně nastaven. Pokud tomu tak není, ujistěte se, že se televizor nepřehřívá. Zkontrolujte, zda jsou všechny ventilační mřížky v něm čisté a bez nečistot nebo nečistot. Jiné problémy, jako například výboje napájení, mohou také způsobit vypnutí televizoru. Zkuste zařízení odpojit po dobu dvou minut a poté jej znovu připojit, abyste zjistili, zda to pomáhá. Může být také testován připojením do jiné zásuvky.

Problémy s obrazem

Ujistěte se, že v nabídce "Nástroje" není vybrána volba "Bez obrazu". Pokud je vybrána tato volba, přenáší se pouze zvuk, nikoli obraz. Pokud obraz nevypadá tak, jak by měl, zkontrolujte nastavení televizoru. Ujistěte se, že nastavení kontrastu a jasu je správné, stejně jako váš televizor je správně kalibrován. Ačkoli kalibrace Informačního fóra pro bezpečnost (ISF) může být drahá, zvažte nákup DVD jako "Digital Video Essentials" (základní digitální videa), který pomůže dosáhnout co nejlepšího obrazu. Také se ujistěte, že všechna vstupní zařízení jsou správně připojena. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně a správně připojeny.

Problémy se zvukem

Pokud máte problémy se zvukem, nejprve se ujistěte, že televizor není vypnutý. Nastavte hlasitost pomocí dálkového ovladače a televizoru. Ujistěte se, že reproduktory zařízení jsou vypnuté a že všechny audio kabely jsou správně připojeny.

HDMI problémy

Čas od času se zobrazí chyba HDMI (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením). Pokud k tomu dojde, zkontrolujte připojení HDMI a ujistěte se, že kabely jsou správně připojeny. Zkontrolujte příručky vlastníka vstupních zařízení, abyste se ujistili, že jsou kompatibilní s HDCP (High Digital Broadband Content Protection). Pokud tomu tak není, televize je nebude rozpoznávat. Nakonec se ujistěte, že zařízení HDCP jsou správně umístěna na rozhraní HDMI. Chcete-li to zajistit, vypněte všechna zařízení. Jakmile je vše vypnuté, zapněte vstupní zařízení, pak přijímač, pokud jej máte, a potom televizor. Zapnutí všeho v tomto pořadí by mělo vyřešit problém.

Problémy se zpožděním obrazu nebo zadržením snímku

Pokud po změně položek nebo kanálů zůstanou na obrazovce předchozí snímky, pokuste se postupovat podle těchto tipů. Nejprve zkontrolujte, zda je ochrana obrazovky zapnutá. Snažte se chvíli nechat televizi v jasném a dynamickém obrazu. To by mělo vyřešit problém. Jako alternativu dejte obrazovku obrazového vzorku na několik hodin, abyste odstranili zpoždění obrazu.

Obraťte se na zákaznický servis společnosti Pioneer

Pokud žádný z těchto tipů nefunguje, je to bohužel čas kontaktovat zákaznický servis společnosti Pioneer.