SWOT analýza společnosti Apple

Analýza SWOT je nezbytná k předvídání budoucnosti společnosti.

Silné stránky

Silné stránky společnosti Apple jsou inovativní návrhy, které předcházejí trendům, vytváření ergonomických elektronických produktů, které odpovídají životům lidí. Konkrétně, společnost Apple dokázala značně investovat do výzkumu a vývoje, přičemž investovala 80 milionů USD do čtvrtletí končícího v červnu 2010.

Slabé stránky

Apple uznává, že její ziskovost závisí na globální ekonomice. Hospodářské krize mohou mít výrazný nepříznivý dopad na společnost a kolísání cizích měn dělá předpověď zisku na zahraničních trzích nejisté.

Příležitosti

Očekává se, že Apple představí novou mobilní reklamní platformu pro iPhone, iPod touch a iPad. Zavedení této reklamní platformy představuje příležitost pro nové zdroje příjmů.

Hrozby

Apple se podílí na několika právních žalobách, včetně soudních sporů týkajících se porušování patentů a porušování antimonopolních pravidel. Mnoho soudních sporů pochází od menších společností, ale významné žalobkyně zahrnují Nokia. Tyto žaloby jsou hrozbou kvůli možnému nepříznivému úsudku a stávajícím nákladům spojeným s právní ochranou.