Klíčové kódy: jak to udělat

Naučte se vydělat.

Krok 1

Otevřete dokument, ve kterém chcete napsat bod.

Krok 2

Stiskněte a podržte klávesu "Alt".

Krok 3

Na číselné klávesnici napište "250", což je samostatný blok číselných tlačítek na boční straně klávesnice.

Krok 4

Uvolněte klávesu "Alt". Objeví se bod.