Jak otevřít soubory zip na počítači Mac

Uložte soubor zip na plochu. Pokud jste tento soubor stáhli z jakékoliv stránky, mohou být uloženy ve složce Stažené soubory v adresáři Dokumenty nebo Uživatel.

Poklepáním na soubor ZIP zkopírujte soubor. Stažené soubory lze automaticky extrahovat v nové složce v závislosti na nastavení. Původní soubor zip bude uložen. Najděte složku se stejným názvem jako soubor.

Zkontrolujte složku extrahovanou, abyste se ujistili, že obsah není ve formátu zip. Někdy se dokumenty a podsložky komprimují, takže je musíte rozbalit.