Jak otevřít připojený soubor PDF v e-mailu

Otevřete soubory PDF.

Krok 1

Otevřete svůj e-mailový klient nebo webové stránky.

Krok 2

Přihlaste se jako obvykle a podívejte se na e-mail s připojeným souborem PDF. Některé e-mailové klienty nebo webové stránky používají ikonu představovanou klipem pro rozlišování zpráv s přílohami. Klepnutím nebo dvojitým klepnutím na zprávu ji otevřete.

Krok 3

Vyhledejte, kde je načten příloha e-mailu, a pak vyhledejte název souboru PDF.

Krok 4

Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a na možnost "Uložit jako" nebo "Uložit cíl jako". (Znění se může lišit v závislosti na e-mailovém klientovi). Používáte-li službu Google Gmail, můžete klepnutím na tlačítko Otevřít jako dokument Google otevřít v Dokumentu Google, aniž byste ji stáhli (případně klepněte na tlačítko Stáhnout).

Krok 5

Poklepejte na soubor po jeho uložení do počítače. Otevře se v aplikaci Adobe Reader, pokud používáte počítač nebo v náhledu, pokud používáte Mac.