Jak otevřít soubor PDF pomocí aplikace Microsoft Word

Otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Acrobat v počítači

V nabídce "Soubor" vyberte možnost "Exportovat". Jakýkoli obrázek PDF bude uložen jako JPEG. Během konverze můžete vynechat informace o kódu nebo formátu.

Zvolte "Dokument Microsoft Word" jako textový formát.

Klikněte na "Nastavení".

Vyberte požadované možnosti. Můžete zadat nastavení návrhu. Například volba "Zachovat textovou plynulost" zachová tok textu, ale může změnit uspořádání. "Údržba rozvržení stránky" zachová rozložení dokumentu. Můžete také vybrat, zda chcete zahrnout poznámky nebo obrázky a změnit jejich rozlišení.

Klikněte na "OK" a pak na "Uložit".

Otevřete nově vytvořený dokument aplikace Word. V programu vyberte "Tlačítko Microsoft Office" a klepněte na tlačítko "Otevřít". Vyhledejte dokument a klepněte na tlačítko "Otevřít".