Jak otevřít monitor LCD Dell

LCD monitor

Krok 1

Vypněte napájení monitoru Dell a odpojte jej. Pokud je monitor připojen k počítači, vypněte počítač před vypnutím nebo odpojením monitoru.

Krok 2

Umístěte monitor lícem dolů na polstrovaný a rovný povrch.

Krok 3

Demontujte šrouby, které drží monitor na stojanu.

Krok 4

Vyšroubujte šrouby, které připevňují zadní kryt monitoru k krytu.

Krok 5

Sejměte zadní kryt monitoru. Zajistěte ovládací prvek na obou stranách a vložte okraj plochého šroubováku do otvoru ve spodní části monitoru, kde je zadní kryt připevněn k tělu. Jemně zdvihněte zadní kryt a vytáhněte jej.

Krok 6

Demontujte kovovou desku ve spodní části obrazovky a odkryjte vysokonapěťové konektory (růžové a bílé vodiče). Pokud nemůžete desku ručně vyjmout, opatrně odpojte od monitoru pomocí plochého šroubováku.

Krok 7

Odpojte konektory vysokého napětí vytažením konce bílého plastu z konektorů.

Krok 8

Odstraňte šrouby na každé straně monitoru.

Krok 9

Oddělte kovový kryt monitoru, abyste odkryli obvody a další součásti. Vezměte krabici na každé straně a vytáhněte ji nahoru.