Jak otevřít širokoúhlý LCD monitor HP W1907 s úhlopříčkou 19 palců

Demontujte kovový panel z monitoru a odkryjte zadní část obrazovky.

Krok 1

Vypněte monitor HP a odpojte jej od počítače. Umístěte monitor lícem dolů na robustní pracovní plochu.

Krok 2

Umístěte gumovou podložku na horní část konzoly pod dvěma viditelnými šrouby a vyjměte ji prsty a vystavte třetí šroub pod touto podložkou.

Krok 3

Demontujte tři šrouby z horní části stojanu a vyjměte stojan ze základny monitoru.

Krok 4

Otočte monitor pravou stranou nahoru a vytáhněte plastový rám, který sedí kolem obrazovky LCD z rohů.

Krok 5

Najděte zelenou klávesnici umístěnou na levé spodní straně obrazovky a odpojte ploché konektory od jejich portů na desce.

Krok 6

Vyšroubujte dva šrouby z desky a vyjměte je.

Krok 7

Otočte monitor směrem dolů a odstraňte čtyři šrouby z rohů zadního rámu. Demontujte kovovou konstrukci za obrazovku a odložte ji stranou.

Krok 8

Demontujte čtyři šrouby na zadním panelu monitoru.

Krok 9

Odpojte silný plochý kabel od portu na zadním panelu.

Krok 10

Demontujte kovový panel z monitoru a odkryjte zadní část obrazovky. Monitor je nyní otevřený.