Jak otevřít tabulku aplikace Excel s programem Visual Basic

Otevřete soubory aplikace Excel dynamicky pomocí programu VB.NET.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft Visual Basic Express, stiskněte "Nový projekt ..." z levého panelu obrazovky počítače a klepněte na "Formuláře aplikace Windows". Stiskněte tlačítko "OK"

Krok 2

Poklepáním na "Tlačítko" přidejte do formuláře nové tlačítko. Poklepáním na tlačítko "Button1" otevřete modul "Form1.vb" a vytvořte událost kliknutí pro toto tlačítko.

Krok 3

Pro otevření tabulky aplikace Excel napište následující kód VB:

Process.Start ("Excel.exe", "C: \ myDataExcel.xlsx")

Upravte položku "C: \ myDataExcel.xlsx" a zadejte cestu a název tabulky aplikace Excel.

Krok 4

Stisknutím tlačítka "F5" spustíte program a klepnutím na tlačítko "Tlačítko1" otevřete tabulku.