Jak získat přístup k systému Acer Aspire BIOS

Jak získat přístup k systému Acer Aspire BIOS.

Krok 1

Klikněte na tlačítko "Start" umístěné v levé dolní části pracovní plochy. Zvolte možnost "Vypnout počítač" v nabídce "Start".

Krok 2

Klepnutím na tlačítko Obnovit v dialogovém okně "Vypnout počítač" restartujte počítač.

Krok 3

Pečlivě sledujte zobrazení restartování počítače. Stiskněte klávesu "F2", když se zobrazí obrazovka systémového klíče v dolní části obrazovky, těsně před zobrazením obrazovky systému Windows, k přístupu k panelu BIOS.

Krok 4

Proveďte nezbytné změny systému BIOS a stisknutím klávesy "F10" je uložte a opusťte systém BIOS. Počítač dokončí proces spouštění a spustí systém Windows.