Jak přistupovat k IP kamerám z Internetu

Získejte výchozí bránu IP. Udělejte to otevřením příkazového řádku a zadáním příkazu "ipconfig / all" a poté stiskněte "Enter". Zobrazí se vaše IP informace a číslo, které potřebujete, je vaše "Výchozí brána". To je pod adresou IP. Je to číslo se vzorem podobným: 123.456.7.8.

Otevřete směrovač. To můžete provést vložením výchozí brány do lišty internetového prohlížeče.

Přesměrujte svůj port konfigurací fotoaparátu. Hledejte sekci konfigurace na webové stránce směrovače, kde je přesměrování portu. Tato část je umístěna odlišně v závislosti na typu směrovače. Podívejte se na dokumentaci dodanou se směrovačem po zakoupení.

Přístup k fotoaparátu přes Internet. Chcete-li to provést, budete potřebovat veřejnou adresu IP, která se liší od vaší obvyklé adresy IP. Možná budete muset kontaktovat svého poskytovatele internetových služeb, abyste získali tyto informace.