Jak mohu přistupovat k mobilnímu telefonu z počítače?

Laptop s připojením USB.

Připojení

Krok 1

Nainstalujte software dodávaný s telefonem. Pokud jste ztratili disk CD se softwarem, můžete přejít na webové stránky výrobce telefonu a stáhněte si nebo si jej přímo zakoupit. Bez CD počítač počítač nerozpozná a může poškodit proces instalace.

Krok 2

Připojte telefon k datovému kabelu USB. Tento kabel musí být ten, který byl dodán s telefonem.

Krok 3

Vložte kartu SD do zadní části telefonu a potom ji připojte k počítači pomocí kabelu USB. Nepřipojujte telefon k počítači, dokud jej software nevyžaduje. Pokud ji nepožádáte a program dokončí instalaci, připojte jej nyní.

Krok 4

Počkejte, až se software automaticky spustí. Pokud byl software správně nainstalován, telefon vstoupí do režimu USB nebo se disk objeví ve složce "Tento počítač".

Přenos souborů

Krok 1

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s mobilním telefonem.

Krok 2

Klikněte na tlačítko "Start" nebo na ikonu Windows v levém dolním rohu obrazovky počítače (panel nástrojů).

Krok 3

Otevřete složku "Tento počítač" a vyhledejte zařízení, které obsahuje model vašeho telefonu nebo výrobce. Dvakrát klikněte na jednotku.

Krok 4

Otevřete složku, do které chcete soubory přenést. Pokud přenášíte hudbu do telefonu, otevřete složku s hudbou. Chcete-li přenést obrázky, otevřete složku s obrázky.

Krok 5

Otevřete přístroj v počítači, který obsahuje soubor, který chcete přenést do telefonu. Jednou klikněte na vybraný soubor a přetáhněte ho do otevřené složky telefonu.