Jak aktivovat titulky na LCD monitoru Sony Bravia

Stiskněte zelené tlačítko napájení ("Napájení") na dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru.

Stiskněte purpurové tlačítko "Nabídka".

Přejděte do nabídky "Nastavení" pomocí šipky dolů.

Stisknutím šipky vpravo zobrazíte možnosti v pravém podokně.

Přejděte na možnost "Uzavřené titulky (CC)" stisknutím šipek nahoru nebo dolů.

Stiskněte šipku doprava a vyberte možnost "Zapnuto". Poté stiskněte tlačítko "Enter".

Stisknutím šipky dolů vyberte možnost "Základní".

Stiskněte šipku doprava a zvolte "CC1".

Stiskněte tlačítko "Enter" a tlačítko "Menu".