Jak aktivovat Bluetooth na Acer Aspire

Stiskněte tlačítko "Bluetooth" umístěné těsně nad klávesnicí. LED by měla začít blikat.

Klikněte na "Start", "Ovládací panel" a "Přidat zařízení". Vaše zařízení Acer bude hledat další zařízení Bluetooth v dané oblasti.

Klikněte na název zařízení v zobrazeném okně a vyberte "Další" a vytvořte spojení s externím zařízením.