Jak aktivovat vstup AUX na audio systému Pioneer DEH-P4800MP

Tým

Krok 1

Stiskněte "Funkce" pro výběr "AUX1 / AUX2". Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí "AUX1 / AUX2".

Krok 2

Stisknutím tlačítek "nahoru" nebo "dolů" aktivujete nebo deaktivujete pomocný vstup. Podívejte se na obrazovku "AUX1: ON" znamená, že je například aktivováno "AUX1".

Krok 3

Zvolte zdroj stisknutím tlačítka "Zdroj" a poté jako zdroj zvolit "AUX1" nebo "AUX2". Bude přehráván pomocný vstup.