Jak aktivovat titulky v programování Time Warner

Zjistěte, jak aktivovat titulky v programování Time Warner.

Navigační pole

Krok 1

Stiskněte tlačítko "Nastavení" na dálkovém ovladači Time Warner.

Krok 2

Klikněte na nabídku Rychlé nastavení.

Krok 3

Umístěte šipku na volbu "Uzavřený titulk" (titulkování) v nabídce. Stisknutím směrového tlačítka "doprava" otevřete toto menu.

Krok 4

Pomocí směrových šipek "nahoru" a "dolů" přepněte mezi "Zap" a "Vyp". Nastavte titulky na hodnotu "Zapnuto" a stisknutím tlačítka "Vybrat" uložíte nastavení. Přehrajte film přes DVR a objeví se titulky.

Obrázek iGuide

Krok 1

Stiskněte tlačítko "Napájení" na dekodéru a na televizoru pro vypnutí zařízení. Stiskněte tlačítko "Menu" o jednu sekundu pro zobrazení uživatelských nastavení na obrazovce.

Krok 2

Pomocí kláves se šipkami na přední straně dekodéru zvýrazněte položku "Closed Caption" a stiskněte "OK" pro změnu z "Disable" na "Enable".

Krok 3

Opětovným stisknutím tlačítka "Napájení" zapnete dekodér, abyste sledovali televizi s titulky.