Jak aktivovat kabelový kabel Comcast

Připojte všechny kabely do krabice podle pokynů (Comcast používá několik různých modelů).

Dále postupujte podle pokynů, naprogramujte dálkový ovladač, který vám Comcast poskytuje pro váš televizor.

Zadejte sériové číslo každé kabelové skříně, kterou chcete aktivovat.

Zavolejte službu Comcast k aktivaci vaší služby nebo je kontaktujte online. Sériová čísla kabelových schránek a informace o vašem účtu máte po ruce. Postupujte podle pokynů na obrazovce nebo v telefonu a zapněte televizor.

Počkejte několik minut a pak projděte všechny kanály a ověřte, zda jsou krabice s kabely aktivovány.