Jak aktualizovat firmware plazmy společnosti Panasonic

Pokud potřebujete upravit nebo aktualizovat firmware, můžete tak učinit stažením aktualizace a instalací na plazmovém zařízení.

Krok 1

Stáhněte nebo objednávejte firmware. Bude to .exe soubor, který nainstalujete do svého Panasonicu. Můžete si je stáhnout nebo objednat v odkazu v sekci Zdroje. Pokud chcete soubor stáhnout, uložte jej na kartu SD. Připojte kartu SD k počítači pomocí čtečky. Uložte soubor do hlavního adresáře karty. Pokud si objednáte aktualizaci firmwaru, bude vám zaslána karta SD s již nainstalovanou aktualizací.

Krok 2

Zapněte televizor a vložte kartu SD do slotu SD karty Panasonic. Tento slot se nachází na zadní straně televizoru. Počkejte, až televizor přečte kartu a zobrazí se okno s konfigurací.

Krok 3

Stiskněte tlačítko "OK" na dálkovém ovladači, když se na obrazovce objeví aktualizace firmwaru. Pokročil jste na další obrazovku.

Krok 4

Zvolte "Ano", když se na obrazovce zobrazí zpráva "Aktualizovat informace". Pak na dálkovém ovladači opět klikněte na tlačítko "OK". Obrazovka zmizí a firmware se aktualizuje. Trvá to asi 90 sekund.

Krok 5

Počkejte, až se televizor vypne a vyjměte kartu SD. Televizor se automaticky vypne.

Krok 6

Odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte. Aktualizace firmwaru je dokončena.