Jak změnit velikost fotografie tak, aby měla velikost pasu

Zjistěte, jakou velikost pasu potřebujete. Fotografie amerických pasů měří 2 na 2 palce. Fotografie kanadských pasů jsou 50 mm (2 palce) široké o 70 mm (2 3/4 palce) vysoké. V tomto příkladu si vybereme 2 x 2 palce.

Otevřete obrázek ve svém softwaru. V tomto příkladu budeme používat Photoshop.

V rozbalovací nabídce obrázku vyberte možnost Velikost obrázku.

Upravte "Rozlišení" fotografie v zobrazeném poli. Použijte pro tisk 300 pixelů / palec, ale nikdy nepřekračujte rozlišení obrazu. Například, pokud má obraz na začátku rozlišení 150 pixelů / palec, udržujte jej na 150 pixelů / palec. Pro použití na webu stačí 72 pixelů / palec.

Nastavte jednotky "Šířka" a "Výška" na palce. Zkontrolujte, zda není zaškrtnuto políčko "Povinné rozměry". Zadejte šířku a výšku dokumentu "2". Klikněte na "OK". Uložte obrázek a jste hotovi!