Jak aktualizovat buněčnou věž

Krok 1

Stiskněte aplikaci "Menu" a otevřete "Nastavení a nástroje".

Krok 2

V nabídce nastavení vyberte položku "O telefonu", "Obecné" (Obecné) nebo "Telefonní informace".

Krok 3

Vyberte možnost "Systémové aktualizace" (systémové aktualizace) a poté "Aktualizovat PRL" (Aktualizace PRL). Vaše zařízení se automaticky pokusí najít věž nejblíže vaší oblasti.

Krok 4

Restartujte zařízení na vyžádání.

Krok 1

Vytočte * 228 z mobilního telefonu a stiskněte tlačítko "Odeslat". Počkejte, až se spustí automatická nabídka.

Krok 2

Zvolte možnost "2" pro aktualizaci PRL na vašem mobilním telefonu. Počkejte, až se zobrazí potvrzovací zpráva.

Krok 3

Odpojte hovor a restartujte mobilní telefon.