Jak nastavit volant na PS2

Vaše volby pro volant PS2 lze nastavit, když hrajete závodní hru pro PS2.

Konzoly Playstation 2 (PS2) vyráběné firmou Sony Corp. mohou používat volanty pro řízení závodních her. Možnosti volantu lze konfigurovat zevnitř závodní hry v nabídce "Možnosti". Můžete si nastavit citlivost vašeho volantu PS2 ("rumble"), posilovače řízení a pedály akcelerace / brzdy v možnostech závodní hry pro PS2.

Připojte volant PS2 k konzole PS2. Zapněte konzolu a otevřete zásuvku disku. Vložte závodní hru PS2 a zavřete zásobník.

Počkejte, až konzole nahraje závodní hru a poté vyberte nabídku "Možnosti". Zvolte "Nastavení směru" a nastavte sílu odezvy, posilovač řízení a pedály akcelerace / brzdy podle vašich potřeb, poté vyberte "Uložit změny".

Ukončete nabídku "Možnosti" a spusťte novou kariéru. Otestujte svůj volant, abyste se ujistili, že nová konfigurace pracuje správně. V případě potřeby upravte nastavení v nabídce "Možnosti".

Rada

Síla odezvy ("rumble") vašeho volantu PS2 může nebo nemusí být k dispozici, pokud volant PS2 a / nebo závodní hra nejsou kompatibilní s odporem.

Ruční kolo PS2 můžete vrátit na výchozí tovární nastavení výběrem možnosti "Obnovit výchozí nastavení" v nabídce "Možnosti".