Jak hledat pokuty prostřednictvím poznávacích značek vozidla

Kontrola vstupenek pomocí poznávací značky

Zaplacení parkovací lístky se stalo snadnější díky možnosti, jak to udělat přes internet. Můžete také zkontrolovat pokuty, které jste zaplatili, a ty, které jste projednávali. Jediné informace, které potřebujete, jsou číslo řidičského průkazu nebo číslo poznávací značky vozidla nebo číslo pokuty. Vyhledávání, ve kterém používáte registrační číslo, je jednodušší, pokud potřebujete najít informace o pokutách jiné osoby.

Projděte webovou stránku svého stavu a klikněte na odkaz "Police". Jako příklad můžete navštívit webové stránky města Chicago (viz zdroje).

Přejděte dolů, dokud se nedostanete k sekci Vyhledávat podle. Klikněte na "registrační značku".

Zadejte registrační číslo do pole "Číslo desky". V rozevíracím seznamu klikněte na "Stav". Zvolte stav, ke kterému poznávací značka patří.

V rozevírací nabídce klikněte na pole "Typ desky". Zvolte typ vozidla, ke kterému poznávací značka patří.

Klikněte na pole "Jméno vlastníka nebo název firmy". Napište jméno majitele, kterému poznávací značka patří.