Jak připojit tečky k polygonu pro civilní 3D

Civil 3D definuje krajinu jako soubor bodů.

Krok 1

Otevřete Civil 3D. V nabídce "Soubory" vyberte "Otevřít", přejděte do souboru, vyberte jej a klikněte na tlačítko "Otevřít".

Krok 2

Pohybujte myší a rolovacím kolečkem na body, které chcete připojit k křivce.

Krok 3

Klikněte na panel "Kreslení" na kartě "Start" a vyberte možnost "Limity". Zvolte "Křivka" v části "Typ objektu".

Krok 4

Klikněte na "Nové" v části "Omezení úprav" a klikněte na "Sběrné body". Zvolte body a stiskněte klávesu "Enter" nebo "Return" na klávesnici, křivka spojuje každý vybraný bod.