Jak resetovat GPS Nuvi 205W

Krok 1

Garmin Nuvi 205W vypněte posunutím spínače zapalování doleva.

Krok 2

Zapněte přístroj a posuňte spínač zapalování zpět do polohy "Zapnuto".

Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko "Reset", které se nachází v levé dolní části vašeho zařízení Garmin Nuvi po dobu 7 až 15 sekund.