Jak převést 5V na 3V

V každém sériově připojeném rezistoru dochází k poklesu napětí.

Krok 1

Odřízněte dva kusy elektrického kabelu a odtrhněte izolační materiál o délce 1/2 palce (1, 27 cm) od konců každého kabelu.

Krok 2

Připojte konec prvního kabelu s prvním odporem a pájte je. Připojte vodič druhého odporu volným vodičem prvního odporu a svařte je.

Krok 3

Spojte volný vodič druhého odporu s jedním ze třetích odporů. Umístěte prstencovou svorku přes tento pletený vodič a spojíte prstencovou svorku tohoto elektrického připojení. Označte tento vyzváněcí terminál zadáním značky "3" s trvalým označením.

Krok 4

Spojte volný vodič třetího odporu s jedním z vodičů čtvrtého rezistoru a svařte tento spoj. Spojte volný vodič čtvrtého odporu s jedním z pátého odporu a svařte tento spoj.

Krok 5

Spojte jeden konec druhého vodiče s volným vodičem pátého odporu. Umístěte zbývající kroužkovou svorku na páru vodičů. Připojte kroužkovou svorku tohoto elektrického připojení. Označte tento vyzváněcí terminál "N".