Jak deaktivovat kartu SIM

Zakažte SIM kartu.

Krok 1

Zavolejte svého poskytovatele mobilního telefonu z jiného telefonu, než který používá danou kartu SIM. Vysvětlete svou situaci Většina poskytovatelů služeb může během vaší SIM karty vypnout telefon po několika minutách.

Krok 2

Odstraňte veškeré informace ze SIM karty, včetně obrázků nebo adresáře. Přejděte do nabídky SIM karty mobilního telefonu a odstraňte všechny přítomné informace.

Krok 3

Ořezat SIM kartu na polovinu ostrými nůžkami. Zbavte se vaší SIM karty tím, že hodíte kusy do koše.