Jak zrušit odstranění v aplikaci Microsoft Word

V aplikaci Microsoft Word můžete vrátit zpět několik kroků.

Krok 1

Stisknutím kombinace kláves CTRL + Z zrušíte nejnovější vymazání textu pomocí klávesnice. Případně můžete pomocí myši klepnout na tlačítko "Undo" na panelu nástrojů aplikace Word v levém horním rohu, který má tvar zakřivené šipky vlevo.

Krok 2

Pokračujte kliknutím na ikonu "Zpět" nebo použijte klávesovou kombinaci, abyste se vrátili zpět k dalším změnám v dokumentu, který chcete vrátit zpět.

Krok 3

Klikněte na malý trojúhelníkový symbol napravo od ikony "Zpět", chcete-li vidět různé kroky akce, které můžete vrátit zpět. Smazaný obsah se v seznamu zobrazí jako "čistý". Tuto metodu můžete použít k vrácení několika kroků najednou.