Jak se zbavit probíhajícího filmu na HBO on Demand

Někdy můžete smazat programy ze seznamu

HBO On Demand je služba nabízená výlučně pro předplatitele HBO, která jim umožňuje sledovat přehlídky před vysíláním. Je však k dispozici pouze v některých oblastech a pouze u některých kabelových a satelitních televizních společností. Možnosti, které jsou k dispozici pro odstranění filmu HBO On Demand z nabídky "Probíhá" vašeho snímače, se liší v závislosti na poskytovateli kabelů a typu modelu zařízení.

Zadejte seznam "Probíhající" v nabídce snímače On Demand. Vyberte film HBO na požádání, který chcete ze seznamu odstranit. Otevře se nabídka možností. Najděte pro filmy možnost "Smazat" nebo "Zrušit". Je-li volba dostupná, zvýrazněte ji a vyberte ji.

Počkejte, až budete připraveni přestat sledovat televizi. Přejděte do seznamu "Probíhající" kodéru. V seznamu vyberte film, který chcete vymazat. Přehrajte to znovu Ponechejte kodér zapnutý, aby mohl film pokračovat v přehrávání, ale vypněte televizor. Po dokončení přehrání filmu zmizí program ze seznamu "Progress".

Odpojte napájecí kabel kodéru. Nechte ho odpojit po dobu jedné nebo dvou minut. Připojte kabel k elektrické zásuvce. Tímto obnovíte kodér. Přejděte do seznamu "Pokračování" v nabídce snímače On Demand. Někdy při obnově kodéru budou všechny výběry v seznamu vymazány v části "Probíhá".