Jak ručně desynchronizovat iPhone z aplikace iTunes

Vypněte automatickou synchronizaci v zařízení iPhone, abyste ji mohli používat na více počítačích.

Krok 1

Otevřete aplikaci iTunes v počítači a iPhone připojte pomocí kabelu USB.

Krok 2

Klikněte na název iPhone v postranním panelu vlevo v aplikaci iTunes a klikněte na možnost Ruční správa hudby a videa.

Krok 3

Kliknutím na tlačítko Použít uložíte nové předvolby synchronizace a v hlavním okně iTunes klikněte na kartu Informace.

Krok 4

Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti "Synchronizace kontaktů adresáře" a zaškrtněte políčko "Synchronizovat vybrané e-mailové účty". Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Synchronizovat iCal kalendáře a klikněte na kartu Fotografie v horní části okna iTunes.

Krok 5

Zrušte zaškrtnutí políčka "Synchronizace fotografií", chcete-li zakázat automatickou synchronizaci fotografií.

Krok 6

Klepnutím na tlačítko "Použít" v levém dolním rohu iTunes uložte změny. Klikněte na tlačítko "Vysunout" vedle názvu vašeho iPhone, abyste jej ručně odpojili od počítače.