Jak se pohybovat v Blackberrys bez trackball

Stisknutím zeleného tlačítka otevřete nabídku volání na telefonu Blackberry.

Stiskněte tlačítko "Nabídka" a poté klikněte na tlačítko "O" v telefonu a otevřete nabídku možností.

Stiskněte tlačítko "Enter" pro potvrzení. Dalším stisknutím tlačítka "Enter" otevřete obrazovku s obecnými možnostmi.

Stisknutím klávesy "Enter" přejdete do možností nabídky, dokud nedosáhnete "Označit z domovské stránky". Opětovným stisknutím tlačítka "Enter" zkontrolujete volbu "NE", stisknutím tlačítka "Alt" otevřete podnabídku, stisknutím tlačítka "N" vyberte "NO" a "Enter" pro potvrzení. Tím se zakáže volba z domovské obrazovky.

Stiskněte "S" pro uložení změn a návrat na domovskou obrazovku. Nyní můžete navigovat v telefonu pomocí zkratek. Stiskněte tlačítko "M" pro zprávy, "L" pro kalendář, "T" pro úkoly, "A" pro adresář a "B" pro prohlížeč. Vyzkoušejte další tlačítka a zjistěte, kde jste v telefonu.