Jak odstranit operační systém z systému s dvojitým spuštěním

Můžete mít systém se dvěma spouštěči s více oddíly v jedné jednotce nebo více jednotkách.

Odebrání operačního systému v systémech Windows Vista a 7

Krok 1

Klikněte na "Start" a pak na "Spustit". Napište MSCONFIG a klikněte na tlačítko "OK".

Krok 2

Klikněte na kartu "Start" nahoře.

Krok 3

Klikněte na operační systém, který chcete smazat, a klikněte na "Smazat". Klikněte na "OK".

Odeberte operační systém Windows XP

Krok 1

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu "Tento počítač" a klikněte na "Vlastnosti". Klikněte na záložku "Upřesnit" a klikněte na tlačítko "Nastavení" v části "Spuštění a obnovení".

Krok 2

Klepnutím na tlačítko Upravit zobrazíte soubor BOOT.INI. Zaznamenejte identifikaci (1 nebo 2) operačního systému, který chcete vymazat.

Krok 3

Klikněte na "Start" a pak na "Spustit". Napište "cmd" a klikněte na "OK".

Krok 4

Zadejte "bootcfg / delete / ID", kde "#" je číslo operačního systému, které chcete odstranit z souboru BOOT.INI. Stisknutím klávesy Enter vymažete operační systém.